Mobilno reciklažno dvorište u općini Jagodnjak

Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće će se od sutra, 24. lipnja, nalaziti na području općine Jagodnjak. Radno vrijeme je od 08:00 do 13:00 sati.

24.06.2022. – Majške Međe

27.06.2022. – Bolman

28.06.2022. – Novi Bolman

29.06.2022. – Jagodnjak