Mobilno reciklažno dvorište u općini Kneževi Vinogradi

foto: pixabay

Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće će se od danas nalaziti na području općine Kneževi Vinogradi. Radno vrijeme je od 08:00 do 13:00 sati.

21.07. – Karanac

22.07. – Kamenac

23.07. – Kneževi Vinogradi

26.07. – Kotlina

27.07. – Suza

28.07. – Mirkovac

29.07. – Zmajevac