Mobilno reciklažno dvorište u općini Petlovac

foto: Baranjska čistoća

Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće će se od ponedjeljka, 12. rujna, nalaziti na području općine Petlovac. Radno vrijeme je od 08:00 do 13:00 sati.

12.09. – Luč

13.09. – Petlovac

14.09. – Širine

15.09. – Baranjsko Petrovo Selo

16.09. – Novi Bezdan

19.09. – Novo Nevesinje

20.09. – Torjanci