Mobilnost djelatnika OŠ Popovac u Litvu u sklopu Erasmus+ projekta

Od 17. do 21. listopada 2022. učenici i učitelji OŠ Popovac u sklopu Erasmus + Travel To The Future With My Waste projekta putovali su u Litvu. U navedenom projektu riječ je o školskom partnerstvu između pet škola, iz Turske, Portugala, Italije, Litve i Hrvatske. Cilj projekta je razviti vještine odabira proizvoda koji će ostaviti manje otpada i dizajniranja inovativnih materijala na tu temu. Ovaj put, na ostvarenju projekta radilo se u radionicama koje su se održale u Litvi.

Stigavši u grad Kaunas, prvi dan proveli su u školi domaćina gdje su ih dočekali pjesmom i plesom. Učiteljice Sanja Vuksanović-Čančer i Mateja Beck te računovotkinja Maja Jakovljević i učenici Igor Osonjački, Charlos Daniel Žemić, Iva Osonjački, Larisa Fulir i Gabriela Kletuš predstavili su sve radionice koje su odradili u sklopu projekta na temu Reduce (prenamijeni).

Tijekom pet dana sudjelovali su u radionicama recikliranja papira, posjetili su kamp gdje su mogli vidjeti kako se izrađuju stambeni objekti, namještaj i drugo o prenamijenjenih predmeta, sudjelovali u glazbenoj radionici gdje su se koristili instrumenti načinjeni od predmeta koji su trebali završiti u smeću, naučili više o vrstama plastike i drugo.

Tijekom cijelog putovanja stjecali su nova iskustva, obilazili zanimljive lokacije, kušali litvanska jela te brusili svoje komunikacijske vještine na engleskom jeziku… Država Litva i sva mjesta koja su posjetili jako su im se svidjeli te su uživali u svakoj minuti raznih obilazaka. Bili smo složna, snalažljiva i strpljiva ekipa.