Na Digitalnoj komori besplatno dostupno sedam e-usluga

Projekt Hrvatske gospodarske komore Digitalna komora predstavljen je danas u Županijskoj komori u Osijeku. Istaknuto je kako je cilj sveobuhvatne digitalizacije poslovanja Komore i njezinih usluga ubrzati i pojednostaviti komunikaciju s članicama i olakšati im poslovanje.

O informacijsko – komunikacijskoj platformi govorili su potpredsjednik HKG za industriju i energetiku Tomislav Radoš, predsjednici županijskih komora Osijek i Vukovar, Zoran Kovačević i Vinka Ivanković i direktorica Centra za transformaciju i strateški razvoj HGK Sanja Šimić.

Na portalu digitalnakomora.hr potpuno besplatno dostupno je sedam e-usluga (e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija) koje su razvijene kako bi pridonijele unaprjeđenju poslovanja Hrvatske gospodarske komore i njezinih članica.

Primjenom Digitalne komore ubrzava se komunikacija i unaprjeđuju odnosi s članicama, digitalizira se izdavanje dokumenta za javne ovlasti i omogućava još aktivnije sudjelovanje gospodarstvenika u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira. Osim toga, gospodarstvenicima će izvore financiranja učiniti dostupnijima i omogućiti im kvalitetniju promociju njihovih proizvoda i usluga.

„Samo s područja naše županije registrirano je nekoliko stotina članica. Dorađivanje platforme pri samom je kraju i za mjesec dana, kada će biti u punoj funkciji, očekujemo da će se registrirati nekoliko tisuća naših članica pa u konačnici i sve jer je usluga besplatna”, rekao je predsjednik Županijske komore Osijek Zoran Kovačević.