Na Dunavu operativne snage civilne zaštite pokazale s čime raspolažu

Danas je na Dunavu kod Batine održana pokazna vježba svih operativnih snaga sustava civilne zaštite pod nazivom Dunav 2021., a dio je projekta Together we stand (“Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – Zajedno smo jači”).

Radi se o prekograničnoj suradnji s operativnim snagama Republike Srbije, a projekt je financiran europskih sredstvima za prekograničnu suradnju.

Svoje djelovanje tako su pokazale sve jedinice i žurne službe koje sudjeluju u civilnoj zaštitit, a to su policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć, sustav 112, crveni križ, Gorska služba spašavanja te Društvo za podvodne aktivnosti Osijek.

U pokaznu vježbu bilo je uključeno preko sto sudionika i 12 interventnih vozila. Scenarij vježbe obuhvaća simulaciju požara na brodu koji je lociran na Putničkom pristaništu Batina, evakuaciju putnika s broda, spašavanje ozlijeđenih i osoba koje su pale u vodu, sprječavanje širenja opasnih tvari u rijeci, a ujedno su se provodile i aktivnosti u slučaju izvanrednih mjera obrane od poplave, od žurne gradnje nasipa do uklanjanja drvne mase koju donosi rijeka.

,,Prije svega kod događaja koji iziskuju više angažmana više operativnih snaga u sustavu civilne zaštite svi oni koji su u sustavu ovom prigodom se uvježbavaju i međusobno koordiniraju, a također pošto je to vježba u sklopu prekogranične suradnje koordinira se i s operativnim snagama Republike Srbije”, rekao je ravnatelj Civilne zaštite Republike Hrvatske, Damir Trut.

Ova vježba na razini je županije te se održava jednom godišnje dok se lokalne vježbe održavaju i nekoliko puta godišnje.

,,Vježba nam je potrebna jer situacije koje se mogu dogoditi ne možemo predvidjeti kada se te situacije dogode u pravilu nastaje velika materijalna šteta te gubitci u ljudskim životima i sustav civilne zaštite mora funkcionirati. To je jedna od službi koje nam treba samo kada je problem, a kada sve funkcionira ljudi ne primjećuju tu službi niti se razmišlja o njima, ali oni se moraju pripremati za trenutak kada će pokazati šta su učili, trenirali i čime su opremljeni”, rekao je osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

Upravo pri kriznim situacijama, pogotovo onim povezanim s prirodnim pojavama nastaju brojna prirodna uništenja koja mogu prerasti u prirodne katastrofe stoga je u ovoj pokaznoj vježbi sudjelovao i osječki Unikom.

Unikom je jedna tvrtka koja je partner projektu te je zadužena da nakon ovakvih katastrofa inovativnim rješenjima vratimo okoliš u prvobitno stanje. Sav otpad koji voda nanese ili prirodna nepogoda koja se desi napravi velike štete u biootpadu, to svakako zbrinjavamo i vozimo na kompostanu i taj otpad pretvaramo u prirodni kompost kojeg dalje plasiramo onima kojima kompost služi”, rekao je direktor Unikoma Mario Turalija.

Pri tim aktivnostima pripadnici operativnih snaga koristili su različita vozila i opremu, kao i zvučno oglašavanje opasnosti i prolaska vozila.

Kao lokacija odabran je Dunav jer je od velike važnosti kao vrijedan i osjetljiv prirodan sustav i međunarodni riječni pute te ga s posebnom pozornošću treba zaštititi od svih mogućih ugroza.