Na snagu stupila zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru

foto: MB Press/Ilustracija

Od 15. svibnja do 1. listopada 2024. godine zabranjeno je svako paljenje vatre na otvorenome, upotreba pirotehničkih sredstava kao i svake druge radnje koje mogu dovesti do nastajanja požara.

Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započinje sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina, poput vrtova i okućnica, prilikom čega građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad na otvorenom prostoru, čime se povećava opasnost od nekontroliranog širenja požara na otvorenom.

U razdoblju od 1. listopada do 15. svibnja pravne i fizičke osobe mogu obavljati loženje vatre na otvorenom prostoruuz uvjet da o tome neposredno prije namjere loženja obavijeste vatrogasnu postrojbu  telefonom na broj 193, a pripadnici vatrogasne postrojbe će Vam dati potrebne upute.

Obavezne preventivne mjere zaštite od požara (tijekom cijele godine):

  • tvari koje se spaljuju moraju se premjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti;
  • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje tri metra;
  • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati prisutnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
  • uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebna za gašenje (voda, metlanica, lopata i slično), ovisno o vrsti i količini tvari koja se spaljuje;
  • spaljivanje se može obavljati samo danju i za mirna vremena, odnosno kada ne puše vjetar jačine 5 m/s ili više;
  • obavijest o namjeri spaljivanja, mjestu, vremenu i vrsti tvari koja se namjerava spaliti treba dojaviti vatrogasnoj postrojbi telefonom na broj 193;
  • spaljivanje se može provesti samo ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara;
  • za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 m² ili do 1 m³ tih tvari sakupljenih na jednome mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost za život i imovinu ljudi, nije potrebno dojaviti namjeru spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera;
  • nužno je poštivanje odredaba važeće Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina donesene od strane nadležnog tijela Općine
  • osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, u potpunosti pogasiti ostatke vatre i žara i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja.

U slučaju izbijanja požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193. Također, posebnu pozornost obratite na moguće požare u svojoj okolini, ali ujedno i na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu te saznanja o tome odmah dojavite policiji na 192 ili Službi civilne zaštite na broj 112.

Pališ strnište? Sam si sebi najveći neprijatelj, a možeš ostati i bez poticaja! 

Zapamtite, savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu, smanjuje se mogućnost izbijanja većih požara koji kao rezultat mogu imati tragične posljedice.