Nastavak priprema projekta izgradnje novog KBC-a Osijek

Izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra Osijek bila je tema radnog sastanka župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića i ministra državne imovine dr. sc. Gorana Marića, na komu su uz njihove suradnike sudjelovali i predstavnici KBC-a Osijek. Između ostalog, razmatrali su se prijedlozi lokacija budućeg KBC-a Osijek na području grada Osijeka gdje bi bili zadovoljeni svi uvjeti njegove izgradnje i pristupa bez ometanja.

Kao što je poznato, na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem Vlade Republike Hrvatske održanoj u rujnu prošle godine u Belom Manastiru raspravljalo se i o Kliničkom bolničkom centru Osijek te je uvršten na listu projekata koji će se financirati iz tog programa. Sredstva koja se odnose na KBC Osijek su nepovratna sredstva za gradnju nove zgrade u kojoj će biti dnevna bolnica i kirurgija te će tamo ujedno biti smješten i novi objedinjeni hitni prijem.

Klinički bolnički centar Osijek u suradnji s Osječko-baranjskom županijom osigurao je financijska sredstva u iznosu od 35,2 milijuna kuna za sufinanciranje pripreme strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek, na javnom pozivu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od ukupne vrijednosti projekta za pripremu dokumentacije bespovratna EU sredstva iznose 30 milijuna kuna (85 %), a ostatak od 5,2 milijuna kuna osigurat će Ministarstvo zdravstva iz državnog proračuna.

Projektom će se stvoriti preduvjeti realizacije strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek, i to na način da se pripremi potrebna dokumentacija sa svim studijama i dozvolama za izgradnju kompleksa svih klinika, ordinacija, operacijskih sala, soba za pacijente i sve ostale potrebne ustrojstvene jedinice za kvalitetniju organizaciju rada novog kliničkog bolničkog centra.

Uzimajući u obzir trenutne standarde u zdravstvu, površina novog objekta predviđa se na 130.000 – 135.000 m² s procijenjenom vrijednosti za izgradnju ovog kompleksnog objekta u iznosu od 2 milijarde kuna.

Izravna podrška za pripremu strateškog projekta ima za cilj osigurati korištenje sredstava EU fondova u sljedećem programskom razdoblju 2021. – 2027. za izgradnju novog KBC-a Osijek.

Ovim projektom riješit će se i pitanja kao što su parkiranja automobila u bolničkom krugu i njegovoj okolici. Naime, ovom najvećem bolničkom centru istočne Hrvatske gravitira gotovo cijelo područje Slavonije i Baranje. Svakodnevno je u bolnici oko 5.000 osoba – od toga 3.000 zaposlenika te još 2.000 pacijenata i posjetitelja, a parkirnih mjesta osigurano je za svega 200-injak vozila. Temeljni razlog izgradnje novog bolničkog centra je taj što sve klinike i zavodi trebaju veće i bolje radne prostorije kako bismo podigli standarde za sve korisnike istih, kako pacijenata tako i djelatnika.

Krajnji cilj i društvena vrijednost realizacije su osiguranja kvalitetnijeg pristupa zdravstvenoj zaštiti stanovništvu putem razvoja infrastrukture i znanstvena djelatnost u Osječko-baranjskoj županiji, ali i cijelom istočnom dijelu Hrvatske. Ovim projektom neizravno se utječe i na demografski oporavak, kao i podizanje standarda života i bolju javnu skrb o svim građanima.

Lokacija koja je predložena projektom, a zadovoljava sve potrebne uvjete je prostor u Gackoj ulici (pored zgrade Mercatora) u Industrijskoj četvrti, koju je ministar Marić u pratnji župana Anušića i obišao nakon održanog sastanka.

Po završetku obilaska, u prostorijama Područne jedinice Ministarstva državne imovine u Osijeku, ministar Marić je u nazočnosti župana Anušića potpisao 25 ugovora o zakupu poslovnih prostora i kupoprodaji garaža na području grada Osijeka nakon provedenog natječaja za iste.