Nova knjiga Daniele Herman – „Škole na pustarama“

foto: Daniela Herman

Nova knjiga „Škole na pustarama (povijest sustava odgoja i obrazovanja)“ nedavno je izašla iz tiska u nakladi Zavoda za baranjsku povjesnicu, autorice Daniele Herman, mag. hist. Predstavljanje knjige zbog situacije s pandemijom za sada nije planirano, a vjerojatno će biti kad prilike budu to dopustile.

Obilje točnih podataka popraćenih svjedočanstvima još živih i aktivnih stanovnika pustara čija sjećanja na ove neobične životne sredine pružaju autentičan uvid u njihov karakter i značaj za razvoj privrednog i društvenog života baranjskog kraja precizno prezentiraju značaj ovog rukopisa autorice Daniele Herman.

Problematizirajući sam sustav odgoja i obrazovanja na pustarama Baranje što se odvijao u tamošnjim dječjim vrtićima i školama koje su djelovale na pojedinim pustarama, a i naseljima (selima) vezanim za područje pojedinog vlastelinstva na prostoru Baranje nailazimo na različite pozicije toga sustava.

O knjizi je svoje mišljenje dao i recenzent profesor emeritus Salih Kulenović, prof. dr.sc.: „Začetke suvremenog školskog sustava u Baranji možemo promatrati upravo kroz osnovne, a kasnije i srednje škole koje su bile nositelji cjelokupnog društvenog razvoja i napretka. Precizno analizirano funkcioniranje školskog sistema kroz prizmu djelovanja predškolskih ustanova i osnovnih škola u periodu od 1772. do 1851. godine daje uvid u način organiziranja obrazovnog sistema i povijesno neminovan tijek njegovog laganog prilagođavanja svim društveno-političkim promjenama kroz koje je u tom periodu prolazila Austro-Ugarska Monarhija. Osvrće se na društveno-političke okolnosti koje su uslijedile nakon Velikog rata od 1914. do 1918. godine. Formiranje Kraljevine SHS (1918.-1929.), a kasnije njezino transformiranje u Kraljevinu Jugoslaviju (1929.-1941.) nije donijelo očekivani napredak u razvoju cjelokupnog društva.“

Knjiga se može nabaviti u Zavodu za baranjsku povjesnicu.

foto: Daniela Herman