Novi asistenti za podršku osobama s mentalnim poteškoćama

Na prigodnoj svečanosti održanoj danas (5. studenoga 2019. godine) u Medicinskoj školi u Osijeku 45 asistenata primilo je uvjerenja o osposobljavanju za podršku osobama s mentalnim poteškoćama u organiziranom stanovanju. Osposobljavanje polaznika provela je Medicinska škola Osijek (jedina ustanova u istočnoj Hrvatskoj koja provodi ovakav program osposobljavanja verificiran od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“.

Uručenju uvjerenja nazočio je zamjenik župana Goran Ivanović koji je polaznicima osposobljavanja čestitao na završenoj edukaciji te poželio uspješan rad.

– Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je osobama s mentalnim poteškoćama kojima je potrebna podrška da bi ostvarile svoje pravo na život u zajednici. Aktivna podrška pruža se u skladu s realnim potrebama u svakodnevnim aktivnostima u stanu, uključivanju u lokalnu zajednicu i korištenju resursa, samoodređenju, širenju krugova podrške, korištenju novčanih potpora – rekla je ravnateljica Medicinske škole Osijek Sanja Dravinski prilikom uručenja uvjerenja.

Navedeni program je namijenjen osobama zaposlenim u ustanovama koje pružaju podršku osobama s mentalnim (psihosocijalnim) poteškoćama u zajednici, kao i osobama koje imaju izražen interes, motivaciju i senzibilitet za rad s osobama s mentalnim poteškoćama.