Novi projekt Baranjske čistoće – posebno prikupljanje bio otpada

Baranjska čistoća provodi novi projekt u sklopu gospodarenja otpadom koji je nazvan ”Bio otpad”, a odnosi se na prikupljanje zelenog otpada na području cijele Baranje. Korisnici Baranjske čistoće će od idućeg mjeseca imati priliku pravilno i u suradnji zbrinjavati otpad iz vrtova i okućnica, otpad od rezidbe stabala, lišće, travu, svijeće i slično.

Do sada se bio otpad odlagao skupa s miješanim komunalnim otpadom, a sada zbog prevelike količine otpada koji završava na deponiji u Belom Manastiru prema novim uredbama određena je obaveza kontinuiranog smanjenja otpada.

Rješenje upravo tog problema može se postići posebnim zbrinjavanjem zelenog otpada jer upravo on obuhvaća 650 tona otpada godišnje na deponiju u Belom Manstiru.

,,Višegodišnja iskustva potvrđuju za područje Baranje izuzetno velike količine bio otpada kao i neprihvatljivu praksu nekontroliranog odbacivanja ove vrste otpada na javnim površinama.” – rekao je direktor Baranjske čistoće Damir Paulić i naglasio kako zeleni otpad koji netko odloži u vreće i postavi bilo gdje nije u nadležnosti za skupljanje od strane Baranjske čistoće, već bi za to odgovorna osoba trebala dobiti kaznu od komunalnog redarstva nadležne jedinice lokalne samouprave.

Novim projektom svi korisnici Baranjske čistoće, potpuno besplatno, moći će preuzeti posebne, kodirane, vrećice u koje će odlagati zeleni otpad.

Svi zainteresirani korisnici mogu u Baranjskoj čistoći zatražiti koliko god vrećica im je potrebno te se kroz sustav praćenje, uz pomoć kodiranih vrećica, kontrolira koliko su građani iskoristili tih vrećica. ,,Ako je jednom korisniku potrebno 20 vrećica za zbrinjavanje zelenog otpada, on će ih i dobiti, ali mi onda očekujemo da će upravo 20 vrećica s otpadom i vratiti.” – objasnio je Paulić.

Sve vrećice koje budu vraćene s otpadom biti će ponovno upotrebljene kako se od toga ne bi stvarao novi, dodatni otpad.

Odvoz će biti organiziran na način da korisnici prijave kako su prikupili otpad, a djelatnici Baranjske čistoće doći će po otpad na točne dane prema kalendaru odvoza otpada i to kada se u određenom području javi dovoljan broj ljudi.

Ovaj model za korisnike koji se budu pridržavali pravila i na ovaj način zbrinjavali bio otpad doći će do razduživanja za dodjelu novih količina vreća, a ako postoje okolnosti nepridržavanja ugovora ova usluga će im se uskratiti.

Usluga će se početi provoditi u veljači, a prvi prihvati u ožujku.