Novi seminar: Osječko-baranjska županija pomaže poduzetnicima u rješavanju konflikta

U ciklusu besplatnih seminara koje Osječko-baranjska županija organizira za poduzetnike i sve one koji su uključeni u poslovni svijet, sljedeći u nizu je seminar pod nazivom:

• Rješavanje konflikta

Većina ljudi misli da je konflikt loš i disfunkcionalan. Oni često izjednačavaju konflikt i sukob. Konflikt se odnosi na razlike u mišljenjima, interesima i ciljevima. Konflikt može biti konstruktivan ili destruktivan, ovisno o tome na koji se način rješava. Elementi koji pridonose destruktivnom razumijevanju konflikta i teškom rješavanju konflikta su nadmetanje, pristranost, podlijeganje emocijama, smanjena komunikacija, nedovoljno definirana ključna pitanja, ukopavanje u pozicije, uočavanje samo razlika i sl. Postoji nekoliko strategija za rješavanje konflikta, kao što su nadmetanje, prilagođavanje, izbjegavanje i rješavanje problema koji je izazvao konflikt. Svaki od ovih načina ima svoje prednosti i nedostatke i prema tome situacije u kojima ga je opravdano koristiti. Tijekom edukacije polaznici će usvojiti različite strategije i načine rješavanja konflikta, upoznati se s pojmom kompromisa, medijacije i arbitraže te spoznati važnost direktne i otvorene komunikacije u izbjegavanju sukoba.

Seminar će se održati 3. ožujka 2023. godine u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek, s početkom u 10 sati, a predviđeno trajanje je do 13 sati. Predavač je prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König s Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Za sudjelovanje na ovom seminaru potrebno je popuniti i poslati obrazac prijave koji se nalazi na web stranicama Županije u okviru projekta „Poduzetnički obzor“, najkasnije do 2. ožujka ove godine.