Obavijest o početku elektroničke provedbe natječaja za zakup

foto: OBŽ

Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 157/2023) od 28. prosinca 2023 godine nastupila je obveza svih dionika procesa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem da sudjeluju u natječajima za zakup poljoprivrednog zemljišta elektronički kroz programsko rješenje eZakup.

Programsko rješenje eZakup rezultat je višegodišnjeg rada Ministarstva poljoprivrede sve u cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem pri čemu je težište stavljeno na pojednostavljenje postupaka raspisivanja natječaja od strane lokalne samouprave. Niz aktivnosti koje je do sada lokalna samouprava provodila na tradicionalni način propisan podzakonskim aktima, programskim rješenjem eZakup na najviše mogući način digitaliziramo dok eventualne pogreške prilikom kreiranja natječaja za zakup ili prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta svodimo na minimum kreirajući jasne smjernice u radnim procesima.

Naši poljoprivrednici digitalizacijom procesa raspolaganja dobivaju jasne smjernice popunjavanja prijave pri čemu se u najvećom mogućoj mjeri nastojalo pojednostaviti popunjavanje prijave, a osobito ispunjavanje gospodarskog programa čije je ispravno popunjavanje od iznimne važnosti jer se po istom prati provedba budućeg ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Treći segment programskog rješenja odnosi se na evaluaciju zaprimljenih prijava odnosno rangiranje istih. Svaki prijavitelj na natječaj, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ima rok od 30 dana za ispravak ili dopunu svoje prijave. 30-og dana od objave javnog poziva, prijava koja je potpuna se zaključava a dostavljena dokumentacija na osnovu koje prijavitelj ostvaruje bodove na natječaju, trajna je i nepromjenjiva.

Važno je istaknuti je se da svi dionici pristupaju programskom rješenju eZakup putem portala ePoljoprivreda najmanje vjerodajnicom 1 – niska razina sigurnosti.

Za ispravan prikaz čestica državnog poljoprivrednog zemljišta na području pojedine jedinice lokalne samouprave nužno je cjelovito i točno popunjavanje Excel tablice važećeg Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem iz kojeg sustav eZakup povlači čestice i iste prikazuje na pregledniku kao zauzete ili slobodne. Predmetno ažuriranje Programa raspolaganja važno je kako bi izbjegli možebitno raspisivanje natječaja za čestice koje su već obuhvaćene važećim Ugovorima o zakupu.