Objavljen je javni poziv “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza”

foto:pixabay


Objavljen je novi Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovim Pozivom poticat će se razvoj novoosnovanih MSP-ova kroz uvođenje inovacija, odnosno uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Financirat će se sljedeće prihvatljive aktivnosti: Prilagodba razvijenog proizvoda ili usluge zahtjevima tržišta, koja uključuje prilagodbu proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava, reviziju studije izvedivosti, dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda, zaštitu i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom te Priprema lansiranja proizvoda ili usluge, koja uključuje izradu i/ili reviziju marketinškog plana, istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju, verifikaciju analize tržišta i/ili tržišne potrebe, testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima, pripremu proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju (nulta serija), operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište i pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća koji nisu stariji od 36 mjeseci

Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova

Projektni prijedlozi podnose se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. veljače 2019. godine. Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave do 29. lipnja 2020. godine.