Objavljen Vodič za označavanje rokova trajanja hrane

foto: Canva

Informiranje potrošača o hrani predstavlja komunikaciju subjekta u poslovanju s hranom s potrošačem. Stoga subjekti u poslovanju s hranom koji su odgovorni za informacije o hrani, moraju voditi računa da informacije o hrani budu u skladu s odgovarajućim harmoniziranim propisima na razini Europske unije kao i nacionalnim propisima, odnosno da između ostalog budu potpune, jasne i lako razumljive potrošaču.

Jedna od obveznih informacija na hrani je rok trajanja hrane. Cilj označavanja roka trajanja je osigurati potrošaču mogućnost izbora hrane sigurne za konzumaciju i odgovarajuće kvalitete unutar određenog vremenskog razdoblja.
Odgovornost za određivanje i označavanje roka trajanja hrane leži na subjektu u poslovanju s hranom. Izuzetno je važno da subjekti u poslovanju s hranom ispravno odrede i označe rok trajanja hrane kao i da ga potrošači razumiju na ispravan način. Nerazumijevanje i nerazlikovanje značenja datuma minimalne trajnosti, „Najbolje upotrijebiti do …“ kao i „Upotrijebiti do…” datuma dovodi do povećanja rizika od konzumacije nesigurne hrane i povećanog bacanja hrane.

Vodič za označavanje roka trajanja hrane subjektima u poslovanju s hranom daje preporuke kako, u okviru zakonskih propisa, mogu ispravno odrediti i označiti rok trajanja hrane. Nadalje, cilj vodiča je povećati svijest da ispravnim označavanjem roka trajanja hrane sprječavamo nepoželjno bacanje hrane, objašnjavaju iz ministrarstva poljoprivrede.

Vodič je dostupan na poveznici.