Obnova crkve i mnogi drugi infrastrukturni projekti u općini Bilje

Na području Općine Bilje u tijeku su brojni infrastrukturni projekti, a mnoštvo njih prijavljeno je i na natječaje za financiranje te se očekuju pozitivni ishodi.

Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Bilju konačno se obnavlja nakon što je tijekom rata oštećena. Završeni su radovi na krovištu, a trenutno se skida stara žbuka. Načelnik Općine Bilje, Željko Cickaj, ističe kako će obnova crkve trajati do pet godina te da se sredstva namiču tijekom radova kroz različite natječaje, Općine, Osječko-baranjske županije i Nadbiskupije. Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Bilju je iz 1775. godine, a prije Domovinskog rata 1981. godine je posljednji put obnovljena.

Osim obnove crkve ističe kako Općina ”u rukavu” ima nekoliko energetskih obnova te popločenje Trga bana Jelačića što će dati novu vizuru centra naselja.

Jedan od većih projekata koji je u planu je Dom kulture u Bilju. Radi s 12 milijuna kuna vrijednom projektu. U tom novom objektu svoje prostore imat će Općina te udruge te dnevni boravak za umirovljenike koji su velik dio populacije u naselju. Načelnik ističe kako će sadašnja zgrada ići u energetsku obnovu ako ne dobiju sufinanciranje projekta.

Planirani su i drugi veći i manje zahvati kao što je parking kod groblja i dvorca, obnova Ulice Košu Lajoša, uređenje DVD-a Kopačevo, solarni kolektori na dio objekata u vlasništvu Općine, nove biciklističke staze, sportska dvorana i drugi. Svi projekti ovise o financijskim mogućnostima ističe Cickaj.

,,Puno je posla pred nama, puno je toga u planu, a dok ne osiguramo sredstva ne želimo istrčavati s planovima”, ističe Cickaj.