Obnovljena Šokačka kuća u Topolju

foto: Općina Draž

Obnovljena je Šokačka kuća u Topolju, koja je zaštićeno nepokretno kulturno dobro. Riječ je o međunarodnom projektu Interreg Hrvatska-Srbija, pod nazivom CROz Baranju i Bačku.

Općina Draž je u partnerstvu s Hrvatskim kulturno-prosvjetnim društvom “Matija Gubec” iz Tavankuta, a uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kroz Program prekogranične suradnje omogućila obnovu.

Projekt je počeo u svibnju 2023. godine, a ugovorena vrijednost projekta iznosi 21.870,40 eura. U Topolju je obnova trajala dva mjeseca te je krov obnovljen u srpnju 2023. godine dok se završetak obnove krova ‘Galerija slika od slame’ u Tavankutu predviđa za studenti 2023.godine.

Projektom je predviđena obnova krovne konstrukcije i adaptacija restoranskog prostora Galerije slika od slame u Tavankutu te obnova trščanog krovišta izložbenog i galerijskog prostora staje s kolnicom u sklopu Šokačke kuće u Topolju.

Obnavljane zgrade važna su turistička infrastruktura i polazne točke za razvoj turizma u općini Draž i Tavankutu kao i važne dodirne točke Tavankućana i stanovnika općine Draž koje veže duga tradicija prijateljstva i suradnje, a koja će se nastaviti kroz projektna partnerstva za jačanje kulture, gospodarstva i turizma.

foto: Općina Draž