OBŽ poziva: Predložite kandidate za Povelju lokalne samouprave

Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu “Povelje lokalne samouprave” Osječko-baranjske županije. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 18. ožujka 2022. godine.

“Povelja lokalne samouprave” Osječko-baranjske županije javno je priznanje za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.

“Povelja lokalne samouprave” dodjeljuje se za:

  • znanstvenu i znanstveno-istraživačku djelatnost i publicistiku kojom se pridonosi spoznavanju i produbljivanju spoznaja o lokalnoj samoupravi, iznalaženju znanstveno zasnovanih praktičkih rješenja i na drugi način pridonosi jačanju teorijske osnove lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj,
  • značajnu djelatnost i izuzetne rezultate u organiziranju jedinica lokalne samouprave i djelovanju njihovih tijela,
  • najbolje rezultate u funkcioniranju jedinica lokalne samouprave kojima se osiguravaju uvjeti za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje te jedinice, podiže razina standarda življenja i djelovanja u naselju, te osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području Županije,
  • osobite zasluge u razvijanju odnosa suradnje jedinica lokalne samouprave i lokalnih vlasti u zemlji i inozemstvu.

“Povelja lokalne samouprave” može se dodijeliti pojedincima, jedinicama lokalne samouprave i drugim pravnim osobama koji žive odnosno djeluju na području Županije.

Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicama www.obz.hr) s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 18. ožujka 2022. godine.