Od sada upis nekretnina u katastar radit će samo odvjetnici ili javni bilježnici

Prošlog tjedna odnosno 10. veljače stupile su na snagu odredbe Zakona o zemljišnim knjigama prema kojima se postupak upisa u zemljišne knjige podnosi elektroničkim putem, putem javnog bilježnika ili odvjetnika.

Spajanjem sustava ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra) sa sustavom e-Spis i e-Notar omogućena je elektronička dostava svih sudskih odluka za provedbu u zemljišnim knjigama.

Stupanjem na snagu ovih zakonskih izmjena za građane neće nastati dodatni troškovi, budući da je propisano da za elektroničke prijedloge plaća 50 posto pristojbe, dok je pitanje javnobilježničkih pristojbi dodatno uređuju Pravilnikom o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prema kojem se za prijedloge o zemljišnim knjigama propisuju bodovi od 8, 4 i 2 te su propisane odredbe u kojima javni bilježnici nemaju pravo na nagradu. Za postupke za koje se do sada nije naplaćivala sudska pristojba neće se naplaćivati ni javnobilježnička nagrada.

Javnobilježnička tarifa za podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu je 8 bodova (što iznosi 10,62 € bez PDV-a, a ukupno s PDV-om 13,27 €), a sudska pristojba za sve prijedloge koji su podneseni elektronički je umanjena za 50 posto pristojbe (odnosno sa 33,18 € smanjena je na 16,59 €) čime je ukupan iznos troškova za predaju prijedloga elektronički putem javnog bilježnika 29,86 €, dok trošak predaje prijedloga neposredno na sudu je iznosio 33,18 €, a trošak predaje prijedloga putem pošte 33,18 € uvećano za trošak poštarine, pojašnjavaju iz Ministarstva pravosuđa.

Uredi javnih bilježnika i odvjetnika prostorno su raspoređeni po teritoriju čitave Hrvatske što znači da će navedena usluga građanima biti još dostupnija u odnosu na prethodno zakonsko uređenje.

Novo zakonodavno uređenje ima za cilj osigurati veću ažurnost zemljišnih knjiga, ali i ubrzati zemljišnoknjižne postupke, budući da su navedene izmjene osigurale vođenje zemljišnih knjiga u cijelosti u elektroničkom obliku (glavne knjige i zbirke isprava), elektroničke zemljišnoknjižne predmete u redovitim postupcima te cjelokupno elektroničko provođenje postupaka u zemljišnim knjigama.