Od sutra povećan odvoz zelenog otpada u Belom Manastiru

foto: Baranjska čistoća

Zbog povećanih količina zelenog otpada u ovo doba godine, Baranjska čistoća će od sutra, 04. studenoga, za korisnike s područja Belog Manastira koji posjeduju smeđu posudu, u okviru redovnog odvoza biootpada omogućiti predaju većih količina.

Svi korisnici kojima predaja zelenog otpada putem smeđe posude ne zadovoljava potrebe zbog ograničenog kapaciteta, svoje dodatne količine lišća, granja i ostalog sličnog otpada koji nastaje u okućnicama, vrtovima i dvorištima, mogu predati putem ostalih posuda koje posjeduju, primjerice od miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnih vrsta poput papira i plastike, uz uvjet da su ispražnjene od ostalog sadržaja.

Upozoravamo, kontrolom sadržaja predanih posuda, djelatnici Baranjske čistoće u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, odvoz otpada neće izvršiti.