Održana druga ovogodišnja koordinacija načelnika i gradonačelnika


Jučer je u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije održana druga ovogodišnja Koordinacija gradonačelnika i načelnika, na kojoj se nakon uvodnih riječi župana razgovaralo o šest tema od iznimnog interesa za općine i gradove s područja Osječko-baranjske županije.

Prezentaciju Sustava strateškog upravljanja Osječko-baranjske županije predstavio je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Olivar Grigić govoreći o Greoportalu OBŽ kao geoinformacijskom sustavu koji sadrži sve razine planova na podrtučju OBŽ u njihovom kompletnom dijelu sa svim grafičkim i tekstualnim dijelovima.

O usklađivanju prostornih planova s digitalnim katastarskim planom (DKP) i izgradnji kampova i realizaciji zahvata u prostoru za robinzonski smještaj govorio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ranko Radunović.

Pozvao je sve jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije da pristupe provjeri svojih prostornih planova te u najkraćem mogućem roku usklade prostorne planove s odredbama propisa, obzirom da prostorni planovi nisu usklađeni s digitalnik katastarskim planom. Ujedno je pozivao i predstavnike gradova i općina da izmjene prostorne planove u svrhu omogućavanja realizacije izgradnje kampova i realizaciju zahvata u prostoru za robinnzonski smejštaj za što su pojedini investitori iskazali interes, a omogućeno je izmjenama Zakona o prostornom uređenju.  

Za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak počinje izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije. Prezentaciju o  glavnim odrednicama projekta RCGO Orlovnjak s osnovnim informacijama o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta predstavio je predsjednik Uprave EKOS-a Milan Kamenko.

O upisu prava vlasništva nad nekretninama temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom ispred Upravnog odjela za imovinsko-pravne i opće poslove govorila je v.d. pročelnica Maja Alduk Šakić. Tom je prilikom ukazala na članak 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom i način kako će se nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su na dan 1. siječnja 2017. godine koristile škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube, upisati u vlasništvo jedinca lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalaze odnosno u vlasništvo ustanove koja ih koristi ili njima upravlja.

Prijedlog Strategije kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019-2024. predstavila je Nataša Turić, iz Povjerenstva za koordinaciju kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji.

– Imamo prisustvo invazivne vrste komaraca, javnozdravstveni značaj je veliki komaraca, a sustavna kontrola se ne provodi na cijelom području Osječko-baranjske županije i zbog toga se krenulo u izradu strategije koja će onda objdiniti sve jedinice lokalne samouprave da provode kontrolu komaraca. Ono što je u planu da se napravi jedna organizacija na razini županije koja će u nekakvoj doglednoj budućnosti onda biti glavna koja će voditi cjelokupni program kontrole komaraca na području Osječko-baranjske županije – rekla je Turić.

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo održali su prezentaciju koja je obuhvatila preporuke o mjerama suzbijanja komaraca ekološki prihvatljivim sredstvima i individualnim mjerama zaštite od uboda komaraca i bolestima koje oni prenose obzirom da su proljetni mjeseci početak razvoja komaraca, te idealno vrijeme za edukacije osoba odgovornih za provođenje mjera dezinsekcije komaraca. Preporuke su izrađene u sklopu projekta Mosquito Control in Cross-border Areasufinanciranog sredstvima EU kroz program Interreg IPA CBC Hrvatska-Srbija. Predstavnicima JLS su se podijelili promomaterijali projekta.