Održana edukacija Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa

foto: OBŽ

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održalo je danas edukaciju obveznika obuhvaćenih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa s područja Osječko-baranjske županije. Edukacija je namijenjena županima, gradonačelnicima, općinskim načelnicima i njihovi zamjenicima, predsjednicima i članovima uprava (direktorima) trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio, ravnateljima lučkih uprava i ostalima koji su stupanjem na snagu postali obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Uz zamjenika predsjednice Povjerenstva Davorina Ivanjeka, članove Povjerenstva i Ureda Povjerenstva kao i zakonske obveznike, edukaciji je nazočio i zamjenik župana Mato Lukić.

– Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u sklopu svojih redovnih aktivnosti provodi i edukacije obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Nakon što je prije gotovo godinu dana na snagu stupio „novi“ Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji obuhvaća dodatne obveznike, Povjerenstvo se ovim edukacijama prvenstveno usmjerava na njihovu edukaciju. Tu se prije svega radi o predsjednicima i članovima Uprava trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, ravnateljima ustanova i drugim pravnim osobama. Zakonodavac je prilikom donošenja Zakona imao u vidu da koruptivni rizici postoje u segmentima koji do sada nisu bili obuhvaćeni zakonom zbog čega je i došlo do promjena – kazao je zamjenik predsjednice Povjerenstva Davorin Ivanjek i objasnio kako je u ovoj godini značaj porast predmeta u kojima Povjerenstvo daje mišljenje. Riječ je o postupcima u kojima se obveznici obraćaju Povjerenstvu prije povrede neke od stavki Zakona, kako bi dobili pravilne upute o postupanju.

Zamjenik župana Mato Lukić zahvalio je članovima Povjerenstva na dolasku i rješavanju brojnih nedoumica s kojima se svakodnevno suočavaju dužnosnici i ravnatelji trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave.

– Donošenjem ovog Zakona uvršteni su novi obveznici njegove primjene koji su na današnjoj edukaciji dobili odgovore na sva svoja pitanja zbog čega se zahvaljujem članovima Povjerenstva na dolasku u našu županiju – zaključio je Lukić.