Održana sjednica Gradskog vijeća

foto: MB Press

Jučer je održana 22. sjednica Gradskog vijeća Belog Manastira. Sjednica je, sa svoje 23 točke dnevnog reda, započela minutom šutnje za preminulog vijećnika Šašu Šipeka. Njegov mandat u Gradskom vijeću preuzela je zamjenica Branka Burić Benak, a u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova zamijenio ga je Dario Vargek.

Tijekom aktualnog sata oporba ovoga puta ”poštedila” je gradsku vlast te postavila samo dva pitanja. Prvo pitanje postavio je Marko Bogatić, a radilo se o ugovoru između Grada Belog Manastira i Baranjske Čistoće koji je istekao s 1. srpnjem. No, aneks ugovora je već potpisan i za građane će mjesečna plaćanja ostati ista te se ugovor značajno ne mijenja, kako je odgovorio gradonačelnik Tomislav Rob. Iduće pitanje postavio je vijećnik Aleksandar Momilović za izgradnju mrtvačnice na novom groblju u Belom Manastiru. Odgovor mu je spremno dala pročelnica Kornelija Pacanović Zvečevac te rekla kako je mrtvačnica gotova no problem stvara tehnički pregled koji se čeka.

Jučerašnja sjednica obilježena je razmatranjem polugodišnja izvješća o radu i financiranju različitih tvrtki i tijela na području grada te su svoja izvješća podnijeli PP Beli Manastir, Baranjska Čistoća d.o.o., Baranjski vodovod d.o.o., Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Radio Baranja d.o.o., Stanouprava d.o.o. te Turistička zajednica Baranje. Gradonačelnik Tomislav Rob podnio je izvješće za usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira.

Također se govorilo o planu davanja koncesija na području grada za iduće tri godine, o koncesiji dimnjačarskih poslova, demografskim mjerama, socijalnog skrbi, stipendiranju studenata, osnivanju JPVP Baranja, zakupima poljoprivrednih zemljišta, planu zaštite od požara i slično.