Odvoz otpada 6. siječnja na blagdan Sveta tri kralja

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća obavještava korisnike kako će se na blagdan Sveta tri kralja, u četvrtak, 06. siječnja, odvoz komunalnog otpada obaviti prema redovnom rasporedu.

Četvrtkom Baranjska čistoća odvozi miješani komunalni otpad na području Darde, dijela Belog Manastira, Novog Čeminca, Čeminca, Kozarca.