Odvoz otpada i gradski prijevoz na Praznik rada

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća će se u srijedu, na Međunarodni praznik rada, odvoz miješanog komunalnog otpada provesti prema redovnom rasporedu.

Javni autobusni prijevoz na području Belog Manastira i prigradskih naselja neće prometovati.