Općina Bilje: Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice za 2023./2024 godinu

Općina Bilje je na jučerašnjoj sjednici, 5.lipnja donijela odluku o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica, Bilje za pedagošku godinu 2023./2024.

Ove godine prihvaćeno je 32 zahtjeva za upis koje zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o upisu.

Jedan podnositelj zahtjeva odustao je od upisa. Odbijeno je 6 zahtjeva, od kojih 4 jer ne zadovoljavaju potrebne uvjete prema Pravilniku o upisu, a 2 jer ne ostvaruju dostatan broj bodova za traženi program.

Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa su sljedeći:

-u matičnom vrtiću u Bilju u starijoj B skupini 7 slobodnih mjesta

-u područnom vrtiću u Kopačevu ostaje 11 slobodnih mjesta

-u područnom vrtiću u Vardarcu ostaje 7 slobodnih mjesta

-u područnom vrtiću u Lugu ostaje 8 slobodnih mjesta.

Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u Dječji vrtić Grlica, Bilje za
pedagošku godinu 2023./2024., dužni su prije početka ostvarivanja programa i
uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, u razdoblju od 23. do 25. kolovoza 2023.
godine, a najkasnije do 1. rujna 2023. godine, javiti se u matični vrtić u Bilju i potpisati
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog
odgoja i obrazovanja, odnosno Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i
korisnika usluga predškolskog odgoja i obrazovanja za rezervaciju mjesta u vrtiću/jaslicama. U protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

Popis primljene djece dostupan je u Vrtiću.