Općina Bilje organizira tečaj “Kako se prijaviti na natječaj za zakup zemljišta”

Kako Općina Bilje priprema raspisivanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine pozivaju se poljoprivrednici koji se namjeravaju javiti na natječaj za zakup zemljišta da se jave u Općini Bilje, radi organizacije održavanja tečajeva vezano za prijavu na natječaj.

Besplatan tečaj za zakup zemljišta otvoren je za sve zainteresirane s ciljem pružanja informacija o obveznim zakonskim zahtjevima:

  • kako ispuniti ponudu i gospodarski program
  • koja dokumentacija je potrebna
  • koja su prava prvenstva i
  • koje su najčešće pogreške kod prijava na natječaj

Predavanja bi se provodila vikendom i u poslijepodnevnim satima. Za sve informacije o provođenju tečaja i samoj prijavi, potrebno se javiti u Općinu Bilje do 11. studenoga ili na broj telefona Općine.

Možete se prijaviti i putem maila: marija.francic@bilje.hr

U prijavi je nužno navesti ime i prezime, adresu, telefon, OIB i vrijeme koje vam odgovara za predavanje (vikend ili poslijepodne).

Sve potrebne informacije nalaze se na stranicama Općine ili na linku.