Općina Bilje raspisala natječaj za financiranje udruga

Općinski načelnik Općine Bilje, u srijedu, 10. siječnja 2024. godine objavljuje Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Bilje. Predmet ovog natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Bilje.

Udruga mora biti registrirana na području Općine Bilje te aplicirati projekt ili programe na području Općine. Cijeli tekst natječaja možete pročitati ovdje. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Prijavni obrasci kao i sva potrebna natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje ili na Internet   stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Bilje K. Zvonimira 2, 31327 Bilje, uz naznaku: ,,NATJECAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine  Bilje – NE OTVARATl”.