Općina Draž objavila javni poziv korisnicima minimalne naknade koji se griju na drva za 2023.godinu

foto: Pixabay

Općina Draž je objavila Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2023. godinu. Općina će sufinancirati iznos od 155,29 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na području općine.

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 01.kolovoza  2023. godine podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva.

Potrebno je ispuniti: Izjava korisnika zajamčene minimalne naknade da se grije na drva i IBAN računa na koji se uplaćuje zajamčena minimalna naknada.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na www.draz.hr ili svakim radnim danom u zgradi Općine Draž, Braće Radić 58, 31305 Draž.

Uz zahtjev se podnosi :

  • preslika Rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad  (Centra za socijalnu skrb)  Beli Manastir o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu , i
  • obostrana preslika osobne iskaznice.