Općina Jagodnjak raspisala je natječaj za financiranje udruga i programa iz područja kulture

foto: MB Press

Općina Jagodnjak raspisala je natječaj za financiranje udruga i programa iz područja kulture.

Na natječaj se mogu javiti sve Udruge sa sjedištem na području Općine Jagodnjak i/ili čiji su članovi s područja Općine Jagodnjak i/ili koje provode program i projekt na području Općine Jagodnjak.

Općina financira i javne potrebe u kulturi što se odnosi na sve kulturne djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za općinu Jagodnjak. Sufinancirat će se:

  1. organizirani javni nastupi članova i sekcija kulturno-umjetničkog društva, te sudjelovanje na smotrama
  2. redovan rad sekcija kulturno- umjetničkog društva
  3. organiziranje literarnih večeri i nastupa kulturnih djelatnika

Rok za podnošenje prijavi na oba natječaja je 30 dana. Tekstove natječaja i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći na stranicama Općine Jagodnjak.