Općina Jagodnjak raspisala je natječaje za udruge, studente, zaslužne sportaše i za područje kulture

foto:MB PRESS

Općina Jagodnjak raspisala je natječaje za udruge, studente, zaslužne sportaše i za područje kulture.

U Proračunu Općine Jagodnjak za 2023. godinu, osigurano je 19.908,42 eura namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi.

Stipendija je u visini od 530,89 eura, a isplaćuje se jednokratno.

Javni natječaj za financiranje zaslužnih sportaša na području Općine Jagodnjak u 2023. godini otvoren je do 14. veljače, a planirana su financijska sredstva u iznosu od 4.654,30 eura.

Tekstove natječaja i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći na stranicama Općine Jagodnjak.