Općina Jagodnjak sufinancira edukaciju odraslih

Općina Jagodnjak u surandnji s Euroedukom – Ustanovom za obrazovanje odraslih organizira osposobljavanje za:

Kontakt: Robert Ostrun – 099 3309 551

Rok prijave: 15. 08. 2023. godine

Cijena će se formirati sukladno broju prijavljenih

Mogućnost osposobljavanja i za druge programe:

– Rukovatelj valjkom

– Rukovatelj viličarom

– Rukovatelj traktorom, kombajnom

– Rukovatelj utovarivačem

– Rukovatelj mosnom dizalicom

– Rukovatelj strojevima za preradu i obradu drveta

– Rukovatelj samohodnom platformom

– Osposobljavanje soboslikar

– Osposobljavanje za tesara

– Osposobljavanje za zidara

– Osposobljavanje za montažu i demontažu skele