Općina Kneževi Vinogradi financira udruge i manifestacije

Općina Kneževi Vinogradi objavila je javne pozive za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro te za financiranje manifestacija udruga.

Za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini odnosi se na prioritetna područja: sport i rekreacija, kultura, socijalna skrb, gospodarstvo i ostale društvene potrebe koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.

Za financiranje programa i projekata Udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.305.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno s 11.02.2022. godine.

Prioritetna područja za financiranje manifestacija su sport i rekreacija, eno, etno i gastro ponuda, obilježavanje obljetnica, jubileja i slično.

Za financiranje manifestacija udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno sa 11.02.2022. godine.

Više o natječaju za financiranje udruga možete pročitati ovdje, a o financiranju manifestacija ovdje.