Općina Kneževi Vinogradi sudjeluje u projektu sufinanciranja stambenih kredita

Općina Kneževi Vinogradi sudjeluje u provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ koji je pokrenut od strane Osječko-baranjske županije radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane ekonomske emigracije, kao i njihovog negativnog utjecaja na smanjenje broja i udjela radno aktivnog stanovništva, nedostatka potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja.

Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi i radnim odnosom na području Osječko – baranjske županije, bez obzira na godine života, za kupnju kuće na području naše općine.

Korisnik kredita može biti hrvatski državljanin ili njegov bračni/ izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji je u takvom uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koji prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće. Subvencija se odnosi na prvih 10 godina otplate kredita, i to najviše do iznosa od 500.000,00 kuna. Minimalni rok otplate kredita je 15 godina, a odobreni stambeni kredit može biti i u višem iznosu, a najviše do 1.000.000,00 kuna, odnosno 1.100.000,00 kuna ako u kućanstvu živi osoba s utvrđenim invaliditetom 80% i više, ali u tom slčaju kamatu na razliku kredita u cijelosti snosi Korisnik kredita.

Po svakom odobrenom kreditu Općina Kneževi Vinogardi i Osječko-baranjska županija subvencionirati će kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamate na odobreni kredit poslovne banke, što u konačnici znači da građani mogu dobiti stambeni kredit s kamatnom stopom od 0,49% do 1,2%.

Banke putem kojih se mogu koristiti subvencije su: Agram banka d.d., Erste&Steiermarkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Podravska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Više možete pročitati ovdje.