Općina Kneževi Vinogradi otvorila tri natječaja za dodjelu potpora- uređenje naselja, poljoprivredu i ruralni razvoj te poduzetništvo i turizam

foto: Općina Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi otvorila je tri javna poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju, turizmu te poduzetništvu i uređenju naselja.

Konkretno se radi o pozivima za provođenje mjera iz Programa ”Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021. – 2024. godine”, javnom pozivu za provođenje mjera iz Programa ”Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021. – 2024. godine” i Javnom pozivu za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu.

Natječaji su otvoreni do 01. prosinca 2024. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja sve do se ne utroše sva, za to, predviđena sredstva.

Potpore za poljoprivredu dodjeljuju će u osam različitih mjera. Za tekuću godinu iz Proračuna Općine izdvaja se za ulaganja u fizičku imovinu, stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, povrtlarstvo i cvjećarstvo, pčelarstvo, prerada vlastitih poljoprivrednih proizvoda i jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima. Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici s područja općine.

MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
MJERA 2.: Potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
MJERA 3.: Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
MJERA 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima

Više o Programu „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2021. godini možete pronaći ovdje.

Potpore za poticanje poduzetništva i turizma dodjeljuju se u osam mjera od čega su neke potpore za novo zapošljavanje ili samozapošljavanje, kupovina i izgradnja objekata, za autohtonu eno ili gastro ponudu i drugo.

 • MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Više o Programu „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ možete pronaći ovdje.

Potpore za uređenje naselja dodjeljuju se u pet mjera. Izdvaja se za uklanjanje starih objekata, izgradnju novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja, kupovinu stambenih objekata za razvoj gospodarstva, vanjsko uređenje stambenog objekta, sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu.

 • MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
 • MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i
  ruralnog razvoja područja
 • MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog
  razvoja
 • MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
 • MJERA 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu

Više o Programu “Poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu” možete pronaći ovdje.