Općina Petlovac objavila Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju

Općina Petlovac objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju.

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, a osobito za:

 • umjetno osjemenjivanje i korištenje veterinarskih usluga u stočarstvu
 • nabavku voćnih sadnica te nabavku jednogodišnjih nasada
 • ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • analizu tla.

Javni poziv je otvoren od 17. lipnja do 31. listopada 2024. godine.

Iznosi potpore

Iznosi potpore utvrđuju se na način da se odobrava sufinanciranje 80% od ukupne vrijednosti utrošenih sredstava za navedene svrhe.

Iznos potpore za sufinanciranje nabavke voćnih sadnica i nabavke jednogodišnjih nasada može iznositi najviše 800 eura za jedno poljoprivredno gospodarstvo.

Iznos potpore za sufinanciranje troškova osjemenjivanja i korištenja veterinarskih usluga u stočarstvu, kao i ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda može iznositi najviše 300,00 eura.

Iznos potpore za sufinanciranje ulaganja u analizu tla može iznositi najviše 133,00 eura.

Uvjeti

Pravo podnošenja zahtjeva radi korištenja potpore imaju obiteljska/samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva pod sljedećim uvjetima:

 • da podnositelj ima registrirano sjedište na području Općine Petlovac,
 • da je podnositelj registriran za djelatnost za koju se podnosi Zahtjev, odnosno podnositelj koji je u prethodnim godinama ostvario pravo na potporu dodatno dokazuje da obavlja određenu poljoprivrednu aktivnost
 • da je podnositelj prijave podmirio sve obveze prema Općini Petlovac,
 • da je podnositelj u cijelosti opravdao namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz općinskog proračuna
 • da su troškovi za koje se podnosi Zahtjev opravdani i vezani uz predmet Javnog poziva,
 • da su troškovi vezani uz ulaganje u tekućoj godini za koju se podnosi Zahtjev,
 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Općine Petlovac.

Više informacija o natječaju na stranicama Općine.