Općina Petlovac sufinancira 80% uklanjanja ruševnih kuća

Općina Petlovac otvorila je javni poziv za sufinanciranje uklanjanja ruševnih kuća na području općine u 2024. godini.

Uklanjanje se odnosi na rušenje kuća i drugih objekata koji svojim položajem ugrožavaju sigurnost javnih površina i susjednih katastarskih čestica, a nalaze se na području Općine Petlovac.

Općina Petlovac sufinancira uklanjanje ruševnih kuća iznosom od 80 posto ukupnih troškova s PDV-om, a najviše do 1.100,00 eura po korisniku.

Prijaviti se mogu vlasnici, odnosno suvlasnici ruševnih kuća. Uz prijavu, potrebno je priložiti vlasnički list predmetne katastarske čestice te Izjavu o odgovornosti ukoliko se radi o suvlasniku.

Prijave su otvorene do 30. studeni 2024. godine.

Upute o prijavi moguće je pronaći ovdje.