Općina Petlovac sufinancira troškove prijevoza ili troškove smještaja studenata I. godine studija

Općina Petlovac sufinancira troškove prijevoza ili troškove smještaja studenata I. godine studija s prebivalištem na području Općine Petlovac.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ili troškova smještaja studenata imaju redoviti studenti koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta u mjesto obrazovanja i vraćaju se kući, koristeći pritom sredstva željezničkog ili autobusnog javnog prijevoza odnosno studenti koji su za vrijeme obrazovanja smješteni u studenskim domovima ili u privatnom smještaju. 

Općina Petlovac će studentima koji zadovoljavaju kriterije sufinancirati troškove prijevoza ili troškove smještaja u visini od 300,00 kuna mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza ili troškova smještaja podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

  • preslika ugovora o najmu ili potvrda o boravištu odnosno ugovora sa studentskim domom,
  • dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti za prijevoz za pojedini mjesec ukoliko se traži sufinanciranje troškova prijevoza
  • presliku osobne iskaznice;
  • potvrda fakulteta o redovnom obrazovanju u akademskoj 2019./2020. godinu
  • izjavu pod materijalom i kaznenom odgovornošću da ne primaju potporu po istom osnovu iz drugih izvora;
  • potvrda Općine Petlovac o podmirenim obvezama prema Općini Petlovac.

Prijave za sufinanciranje troškova prijevoza ili smještaja mogu se podnijeti do 14. veljače 2020. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

Obrazac prijave  za sufinanciranje troškova prijevoza ili troškova smještaja studenata I. godine studija s područja Općine Petlovac može se preuzeti na web stranicama općine te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.