Općina Popovac objavljuje natječaj za financiranje udruga

Općina Popovac objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga koje su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2024. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 93.000,00 eura. Rok za podnošenje prijava traje mjesec dana, od 19. siječnja do 19. veljače 2024. godine.

Sve informacije o natječaju pogledajte na stranicama Općine Popovac.