Općina Popovac sufinancira priključivanje na plinsku mrežu

foto: pixabay

Općina Popovac objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova priključenja na plinsku mrežu.

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2024. godinu:

– mjera 3. SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2024. godine odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Popovac za 2024. godinu. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu iznosi 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno u iznosu 331,81 eura.

Više informacija na stranicama Općine.