Otvoren Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Petlovac i Darda

foto: Pixabay

Na temelju članka 31. stavka 5. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Općinsko vijeće Općine Petlovac na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na svom području.

Općina Petlovac

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petlovac, na području katastarskih općina k.o. Baranjsko Petrovo Selo, k.o. Beli Manastir, k.o. Luč, k.o. Petlovac, k.o. Šumarina i k.o. Torjanci, koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petlovac predviđeno za zakup.

Na linku možete pronaći sve informacije o natječaju.

Općina Darda

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda, na području katastarskih općina Bilje i Darda, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.

Više informacija na linku.