Otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira (COVID-19)

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19).

Prijave na Javni poziv za dodjelu sredstava temeljem navedenog Programa zaprimaju se kontinuirano od dana objave Javnog poziva do najkasnije 1. rujna 2020. godine.

Za dodjelu potpore po ovom Programu svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti do:

• 2.000,00 kuna po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20- 01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine), a imaju sjedište na području Grada Belog Manastira

• 1.500,00 kuna po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20- 01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine), a imaju poslovni prostor u kojem aktivno provode gospodarsku djelatnost na području Grada Belog Manastira – Stoji u javnom pozivu.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati Zahtjev, ostale priložene obrasce kao i dokumentaciju propisanu člankom 7. Programa i točkom IV. Javnog poziva ( preslika Ugovora/Sporazuma sa HZZ-om o dodjeli financijskih sredstava temeljem mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom ).

Potrebno je napomenuti da podnositelji zahtjeva, odnosno prihvatljivi korisnici potpora ne moraju dokazivati nepostojanje dugovanja prema Gradu Belom Manastiru i nepostojanje blokade računa, s obzirom da će nadležni Upravni odjel Grada Belog Manastira u trenutku donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, a prije potpisivanja Ugovora, samostalno provjeriti ispunjavanje navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja potpore temeljem Programa i Javnog poziva.

Visina potpore, prihvatljivi korisnici mjera, način podnošenja zahtjeva kao i provedba Programa detaljno je opisana u Programu i sažetak osnovnih informacija u Javnom pozivu.

JAVNI POZIV