Otvoren javni poziv za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije

Radi stvaranja pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine, te Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije kao provedben dokument kojom su uređeni uvjeti, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

            Mjere potpora su:

 1. Potpora mladim poljoprivrednicima,
 2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode,
 3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,
 4. Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda,
 5. Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu,
 6. Potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
 7. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,
 8. Potpora za dobrobit životinja,
 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,
 10. Potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda,
 11. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,
 12. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih proizvoda,
 13. Potpore za očuvanje tradicije i kulturne baštine i
 14. Potpora za uređenje ruralnog prostora.

Javni pozivi za dodjelu navedenih potpora objavljeni su 2. ožujka 2020. godine na web stranici Osječko-baranjske županije i otvoreni su do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2020. godine, donosno za mjeru Potpora za očuvanje tradicije i kulturne baštine najkasnije do 15. prosinca 2020. godine. Na web stranici uz svaki tekst javnog poziva nalazi se obrazac zahtjeva, kao i svi drugi potrebni obrasci.

Intenzitet potpora je različit i kreće se od 50% do 100%, visina potpora je do 70.000,00 kuna i ovise o vrsti potpore, kategoriji podnositelja zahtjeva (mladi poljoprivrednici imaju do 50% veće iznose potpora), broju grla i visini ulaganja prihvatljivih troškova. Intenzitet potpora za uređenje ruralnog prostora u kojem su korisnici jedinice lokalne samouprave iznosi do 50% prihvatljivih troškova

U Proračunu Županije za 2020. godinu za dodjelu navedenih potpora planirano je ukupno 3.745.000,00 kuna.

http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku