Otvoren Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac”

Općinski načelnik je dana 01.07.2022. godine objavio

JAVNI POZIV

za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2022.- 2024. godine“

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2022. – 2024. godine“ u 2022. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

• MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

• MJERA 2.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

• MJERA 3.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma

• MJERA 4.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu

• MJERA 5.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA POPOVAC

Vladimira Nazora 32

31303 POPOVAC

S naznakom – „ZA POTPORE U PODUZETNIŠTVU I TURIZMU“

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2022. godine.

Više informacija na

https://popovac.hr/javni-poziv-za-provodenje-mjera-iz-programa-poticanja-poduzetnistva-i-turizma-na-podrucju-opcine-popovac-za-razdoblje-2022-2024-godine/?fbclid=IwAR0QVa_YB1G7DaqXDwKC0bDdjkZTpB4LVTFIUdPZjPU95IKtQMBfxQZVgQk