Otvoren Javni poziv za provođenje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac

Općina Popovac raspisuje Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac za razdoblje od 2023-2026., u 2023. godini iz Proračuna Općine Popovac za sljedeće mjere:

 • MJERA 1.: Potpora u sektoru biljne proizvodnje
  1.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu
 • MJERA 2.: Potpora u sektoru poljoprivredne opreme
  2.1.Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
 • MJERA 3.:Potpora u sektoru stočarstva
  3.1.Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja u sektoru stočarstva (
  govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo..)
 • MJERA 4.:Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
  4.2.Subvencioniranje držanja pčela, proizvodnje meda i ostalih pčelinjih proizvoda

Podnositelj zahtjeva za odobravanje potpore mora priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • popunjen obrazac zahtjeva
 • presliku Rješenja o Upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika/ Hrvatski pčelarski savez
 • ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik – presliku obrtnice
 • preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima (bankovni izvod na kojem je vidljivo plaćanje priloženog računa)
 • presliku IBAN-a podnositelja zahtjeva (preslika IBAN-a žiro računa podnositelja zahtjeva)
 • privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Obrazac Zahtjeva može se podići u prostorijama Općine Popovac u Popovcu, Vladimira Nazora 32 i/ili na internetskim stranicama Općine Popovac.
Uz obrazac Zahtjeva te propisanu dokumentaciju dostava se može izvršiti osobno ili poštom na adresu:
Općina Popovac, Jedinstveni upravni odjel, Vladimira Nazora 32, 31 303 Popovac uz naznaku: „Za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac u 2023. godini“

Podnošenje Zahtjeva moguće je do 15.12.2023. odnosno do utrošenih sredstava planiranih u Proračunu Općine Popovac za 2023. godine.
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Više informacija na stranicama Općine ili na linku.