P.G.D.I. predstavio projekt ,,Korak po korak do zaposlenja”

Belomanastirska udruga Projekt građanske demokratske inicijative danas je u prostorijama Hotel Patrije održala početnu konferenciju i predstavila projekt ,,Korak po korak do zaposlenja” kojim se pruža podrška marginaliziranim skupinama pri zaposlenju.

U ovom projektu partner je Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Poziva – Podrška socijalnim uključivanjem i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Puni iznos projekta je 1.468.236,90 kuna. Projekt je u trajanju od 24 mjeseca.

Projekt je predstavila izvršna direktorica udruge Projekt građanske demokratske inicijative, Mirela Alagić. Projekt je namijenjen nezaposlenim osobama, korisnicima zajamčene minimalne naknade i stručnjacima koji rade s nezaposlenim osobama. Obuhvaća odabir i provedbu verificiranih programa obrazovanja odraslih, razvoj i provedbu ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanje pripadnika ciljanih skupina. Projekt se odnosi na cijelu Osječko-baranjsku županiju, ali najviše na samu Baranju.

Planirani obuhvat korisnika odnosi se na 30 nezaposlenih osoba koji će sudjelovati u osposobljavanju na edukaciji prema njihovom izboru. Za svih 30 korisnika ovoga projekta osposobljavanje biti će plaćeno kao i prijevoz za Osijek na učilište vozilom koje je također nabavljeno putem ovog projekta. Sudionici ovog projekta mogu biti osobe mlađe od 29 godina koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci te osobe starije od 30 godina nezaposleni duže od 12 mjeseci. 78 nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene, sudjelovati će na radionicama, a 30 korisnika zajamčene minimalne naknade biti će uključeni u socijalno mentorstvo koje će voditi zaposlenice ovog projekta Višnja, Vanja i Rea. Mentorstvo ”jedan na jedan” predviđeno je u trajanju od 6 mjeseci, ali će se prilagođavati ovisno o potrebama korisnika.

Izvršna direktorica P.G.D.I.-a, Mirela Alagić, naglasila je kako je ovaj projekt i njegov pristup bitan za motivaciju i pružanje šanse dugotrajno nezaposlenim osobama i marginaliziranih ljudi koji su izgubili perspektivu u pronalaženju zaposlenja i ulaganja u sebe. Cilj projekta je socijalni isključene ponovo učiniti socijalno uključenima. Iako projekt nudi razne mogućnosti onim zainteresiranima, sve je na kraju na njima. Ovim projektom dobivanju priliku, ali je potrebna volja i trud za daljnji napredak.

Za više informacija o ovome projektu možete se obratiti udruzi P.G.D.I.

Kontakti: