Pad prihoda u fiksnoj telefoniji za 8,54 posto

Polako se bližimo kraju 2019. godine i stigli su nam rezultati za treći ovogodišnji kvartal u fiksnoj telefoniji koje je prikupio domaći telekomunikacijski regulator HAKOM. Prema tim podacima na godišnjoj razini u fiksnoj telefoniji se bilježi pad prihoda od čak 8,54 posto čime je na  kraju trećeg kvartala zabilježen ukupni prihod od 322,163 milijuna kuna.

Najveći je pad ako se fiksno tržište pogleda prema veleprodajnom odnosno maloprodajnom segmentu zabilježen je u veleprodaji i to za 10,4 posto na 49,57 milijuna kuna, dok j u segmentu maloprodaje pad od 8,2 posto na 272,6 milijuna kuna. Time je vidljivo da maloprodajni segment u trećem kvartalu 2019. godine zauzima čak 85 posto ukupnog prihoda u fiksnoj telefoniji.

Ukupan broj pretplatnika smanjen je za 1,6 posto na 1,34 milijuna. Kada se pak pogleda potrošnja u fiksnoj telefoniji ona je i dalje nastavila pad i na godišnjoj i na kvartalnoj razini te je tako u odnosu na treći kvartal 208. godine broj odlaznih minuta smanjen 10,31 posto na 387,23 milijuna minuta. Ako se ta brojka pak usporedi s potrošnjom u drugom ovogodišnjem kvartalu vidljivo je kako je pad potrošnje smanjen za 4,85 posto.