Paketi usluga sve zanimljiviji korisnicima

foto: pixabay

Podaci domaćeg telekomunikacijskog regulatora Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokazuju kako je u prvom kvartalu ove godine povećan interes korisnika za objedinjenim telekomunikacijskim uslugama, odnosno korisnici su se odlučivali za spoj usluga pristupa internetu, internetske televizije te fiksne i mobilne telefonije.

Podaci pokazuju kako je broj korisnika 4D paketa koji uključuje fiksnu i mobilnu telefoniju, pristup internetu i IPTV-a povećan 7,94 posto na 330,68 tisuća, dok je broj korisnika 3D paketa što uključuje fiksnu i mobilnu telefoniju te pristup internetu smanjen 7,2 posto na 264,32 tisuće. Broj korisnika 2D usluga odnosno fiksne telefonije i pristupa internetu stabilan je uz manji rast od 1,03 posto na 319,84 tisuće.

Snažan rast bilježi i broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu i to za 14,14 posto na 154,05 tisuća korisnika.