Pilot-projekt preventivnih pregleda kreće u Osječko-baranjskoj županiji

FOTO: CAVNA PRO

Prve pozive na preventivne zdravstvene preglede građani će dobiti već krajem ovoga mjeseca, pregledi počinju nakon Praznika rada, najprije u Osječko-baranjskoj županiji, a svi građani koji se odazovu na poziv dobit će slobodan dan, doznaje se u Ministarstvu zdravstva.

Pilot-projekt preventivnih zdravstvenih pregleda provodit će se od svibnja do kraja srpnja u pet županija. Uz Osječko-baranjsku, uključene su Sisačko-moslavačka, Međimurska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija. Plan je da se u svakoj od tih županija preventivno pregleda oko 200 osoba u iduća tri mjeseca, tako da bi pozive trebalo dobiti najmanje tisuću građana. Slat će ih Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a ciljana skupina su stariji od 40 godina koji zadnje dvije godine nisu bili u kontaktu s obiteljskim liječnikom. Prema mišljenju struke, upravo je ta dob podložna razvoju prvih simptoma kroničnih bolesti koje se može spriječiti ranim prepoznavanjem.

U odabranih pet županija čak 25.325 građana nije bilo kod svog liječnika zadnje dvije godine. Preglede će obavljati obiteljski liječnici koji to žele, i za to će biti posebno plaćeni. Cijenu pregleda pokrit će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Tijekom pregleda putem posebnog panela liječnik će unositi podatke o osobnoj i obiteljskoj anamnezi, stilovima života i navika, pregledu organskih sustava, laboratorijskim pretragama (GUK, lipidogram, PSA) i EKG-u, a predviđena je mogućnost upućivanja i na ostale pretrage ako to liječnik odluči. Sve će se moći obaviti u jednom danu, i određenom terminu bez čekanja, s tim da postoji mogućnost da liječnik izda završno mišljenje drugi dan zbog obrade krvnih pretraga. Uključeno je i upućivanje na rano otkrivanje raka debelog crijeva, dojke ili pluća ako se osoba do sada nije odazvala na pozive za te probire.

Domovi zdravlja nositelji su pilot-projekta na razini županija te su im su ponuđena dva modela – sistematski u ordinacijama kod izabranih liječnika ili na punktovima u domovima zdravlja, što je do sada odabrala samo Splitsko-dalmatinska županija. Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka i Primorsko-goranska županija odlučile su se za model u kojem sve preglede u svojoj ordinaciji obavlja obiteljski liječnik. Međimurska županija odlučila se za kombinaciju, tako da će se dio pregleda provoditi u ordinacijama a dio na punktovima.

Slobodan dan dobit će građani koji se odazovu na poziv i dođu na pregled, a uspostavit će se i pravila za one koji će biti spriječeni, kao i za one koji ne dođu u zakazani termin koji su prethodno prihvatili. U Ministarstvu poručuju da će se posebno voditi evidencija odaziva i neodaziva, što također vide kao povratnu vrijednost Pilot-projekta. Upravo je cilj pilotiranja projekta da se provjere operativne mogućnosti i održivost predloženog modela preventivnih zdravstvenih pregleda. Ministar zdravstva Vili Beroš prethodno je najavio da će se u rujnu provesti evaluacija, a u listopadu se planira uspostava programa preventivnih pregleda na nacionanoj razini.