Počela sanacija divljih deponija na području Belog Manastira

Počela je sanacija divlje deponije iznad Gradskih bazena u Belom Manastiru.

Otpad će biti uklonjen s još tri lokacije – Josipa Pančića Beli Manastir, malo jezero Branjin Vrh te most Branjin Vrh.

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupna vrijednost radova je 617.407,50 kuna.

U narednom periodu Grad Beli Manastir planira uklanjanje otpada na dodatne dvije lokacije.